Документи за одобряване на услугите предоставяни от СЦП по КБР за сертификация на персонал по контрол без разрушаване

Одобрение от Български авиационно-космически борд

Документ за одобряване от Български авиационно-космически борд по контрол без разрушаване № 5 с валидност до 04.06.2022г. по сертификационната схема по БДС EN 4179

Признаване на сертификатите
в други страни

СЦП по КБР притежава сертификат №7003 на Европейската федерация по NDT за регистрация на участието в договора за взаимно признаване на сертификацията, с който сертификатите, издадени от него се признават в следните страни:

  • Всички страни членки на ЕС
  • Австралия

  • Беларус
  • Хърватия
  • Израел
  • Норвегия
  • Русия

  • Швейцария

  • Украйна

Украйна

След сертифициране на 4 кандидати от фирмата „Антонов” в Киев за 3 ниво съгласно сертификационната схема на БДС EN 4179 (за персонал за NDT в авиацията) беше сключен договор за подготовка на изпитен център на СЦП по КБР към ННТДД във фирмата НПФ „Диагностични прибори ” в Киев, който да работи по сертификационната схема БДС EN 4179.

С това се прави опит да се задоволи пазарът за сертификация на персонала за NDT в авиацията, тъй като Украйна няма национален авиационно-космически борд за персонала за NDT. Амбициозният колектив на изпитния център с ръководител Т.Н. Якубович подготви документацията на руски език и проведе първият изпит по време на одита.

Благодарение на успешно завършения одит на 19 ноември 2016 г. беше издаден сертификат за съответствие на изпитния център.