Запознайте се с екипа ни

Висококвалифицираният ни екип ще Ви помогне с всяка стъпка от процеса

 

маг. инж. Сергей Ангелов

Ръководител на СЦП по КБР
Тел. +359 887 81 62 61

маг. инж. Цветомир Борисов

Заместник ръководител СЦП
Отговорник по качеството
Тел. +359 878 79 47 35

маг. инж. Александър Алексиев

Ръководител Квалификационен център
Ръководител Изпитен център

Ръководна структура

Организационната структура на центъра

Утвърденото документирано представяне на организационната структура гарантира, че дейността на Центъра се извършва по регламентиран начин, че целите, които са поставени пред него ще се изпълняват стабилно и постоянно в настоящето и в бъдещето.

  • Изпълнява стабилно и ефикасно сертификацията на персонала

  • Гарантира спазване на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17024

  • Изпълнява изискванията на органа за акредитация или потвърждаване и удовлетворява изискванията на клиентите

Структура за контрол

Управление на качеството

Връзките и взаимоотношенията между структурните звена на Центъра са осъществяват по последователността на изпълнение на процесите за сертификация и чрез функционалните връзки за управление на качеството.