Сертификационен Център по Безразрушителен Контрол към ННТДД

Сертифициране по безразрушителен контрол

Покритие на 8 метода спрямо стандартите БДС EN ISO 9712 и БДС EN 4179

Всички необходими методи и документи

Оценяване и изпитване по всички методи за безразрушителен контрол

Качество

Сертификационен процес с непрекъснато подобряващо се качество

Бързина и ангажираност

Изпълнение в кратки срокове и с необходимото внимание

Изрядна документация

Съответствие на приложимата нормативна база и законовите изисквания

Сертификат за акредитация

Акредитация

Центърът е акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17024:2012 от националния орган за акредитация, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

  • Сертифициране по БДС ЕN ISO 9712

  • Изпитване и оценяване

  • Първо, второ и трето ниво

БДС EN ISO 9712 и БДС EN 4179

Методи за безразрушителен контрол

Визуален контрол
Контрол за херметичност