СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Възражения и жалби

Възражения и жалби се подават за регистрация в писмена форма на Отговорника по качеството. Те трябва да съдържат данни за лицето, подало възражение или жалба

Анонимни възражения и жалби не се регистрират.

Възраженията и жалбите се управляват съгласно Процедура ПК-14 “За управление на жалбите, възраженията” (НК на СЦП по КБР, приложена във саита "Приложения") и се разглеждат и решават от  Комисията по възраженията на схемния комитет.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 05/01/11.