СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

График за провеждане на сертификационни изпити за 2008г.

Метод

Ниво

Период(Седмица)

UT

2,3

 28

PT

2,3

 -

MT

2,3

 -

RT

2,3

 33

ET

2,3

 -

VT

2,3

 20 и 21

VbCMDM*

-

-

LT*

-

 -

* Методи извън обхвата на акредитация. Дейност извън заявеният обхват и/или график за провеждане на изпити се договарят допълнително.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011

Last updated: 05/01/11.