СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

График за провеждане на сертификационни изпити

Метод

Ниво

Период(Седмица)

UT

2,3

 

PT

2,3

 

MT

2,3

 

RT

2,3

 

ET

2,3

 

VT

2,3

 

VbCMDM*

-

 

LT

-

 

* Методи извън обхвата на акредитация. Дейност извън заявеният обхват и/или график за провеждане на изпити се договарят допълнително.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011

Last updated: 05/01/11.