СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Обща информация

Работодателят и/или кандидатът за сертификация се запознават със стандартната сертификационна схема и  определя желаните метод, ниво и област, за които ще се кандидатствува за сертифициране.            

Центърът предлага сътрудничество на работодателите, упълномощените от тях лица и кандидата и предоставя на кандидатите: документи   с изисквания за кандидата, публикации за сертификационните схеми, сертификационните програми.

            Преди подаване на заявка кандидатите са длъжни да се запознаят подробно с формулярите и документите за реда за кандидатствуване (Приложения).

            В Центъра или в WEB страницата всеки кандидат може предварително да получи информация и материали за :

-   документа за изисквания за кандидатствуване (Приложения);

-   работния регламент;

-   формуляри за необходимите документи за кандидатствуване (Приложения);

-  видовете безплатни и платени информационни услуги и цените им съгласно  действуващата Тарифа на Центъра;

-   процедурата за провеждане на изпитите и системата за оценяване.

            Преди кандидатстване лицето трябва да се убеди в  готовността си за полагане на изпити чрез съпоставка на своята  подготовка с минималните изисквания за квалификация, отразени в сертификационните схеми и сертификационните програми, приложени в саита (Изисквания за кандидатите) 

            Всеки кандидат има право да се запознае с интересуващите го изпитни въпроси и теми, публикувани от Центъра за ползуване срещу определеното в Тарифата заплащане.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2014©

Last updated: 20/06/14.