СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Новини

Влезе в сила БДС EN ISO 9712:2012 който заменя БДС EN 473:2009.

Съгласно изискванията на т.14 от БДС EN ISO 9712:2012:

„Сертифициране съгласно EN 473:2008 и / или ISO 9712:2005, преди публикуването на този международен Стандарт, се счита като валидно сертифициране в съответствие с този международен стандарт EN ISO 9712 до следващата задължителна стъпка в процеса на сертифициране (Наше пояснение извън стандарта: т.е. потвърждаване на сертификата или ресертификация), които трябва да се извършат съгласно този международен стандарт.

Сертифициране, съгласно този международен стандарт, се счита за изпълнено съгласно изискванията на двата стандарта EN 473:2008 и ISO 9712:2005, следователно всяко изискване за сертифициране съгласно един от тези стандарти се изпълняват от сертифициране по този международен стандарт.”.

Измененията на сертификационната схема не се отнасят за същността и основните изисквания за сертификация на персонала за контрол без разрушаване.

Подробности за основните изменения и допълнения са дадени в официалната публикация на СЦП по КБР приложена в раздел Публикации на настоящият саит.

   

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 29/09/12.