СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Публикации

  Заглавие Автор Публикувана в  
Сертификация на персонала за  бъдещето Ал.Скордев, Й.Мирчев Научни известия на НТСМ 2006
Изменения и допълнения на сертификационната схема съгласно EN 473:2008 спрямо БДС EN 473:2001 Ал. Скордев Официална публикация на СЦП по КБР
СЦП по КБР към ННТДД през 2012. Преход на сертификационната схема БДС EN 473:2009 към БДС EN ISO 9712:2012 Ал. Скордев Официална публикация на СЦП по КБР

Анализ на промените на изискванията в ISO 9712:2012 спрямо изискванията на БДС  EN 493:2009  и на ISO 9712:2005

Ал. Скордев Официална публикация на СЦП по КБР

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 29/09/12.