СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Отменени сертификати

Имена

сертификат

Емил Тодоров Митев 120/18.02.2004
Владислав Венелинов Върбанов 121/18.02.2004
Христофор Митов Генков 122/18.02.2004
Татяна Христова Тодорова 123/18.02.2004
Иван Георгиев Вълчков 127/18.02.2004
Григор Василев Георгиев 128/18.02.2004
Иво Михайлов Аврамов 129/18.02.2004
Стойко Димитров Пашалиев 130/18.02.2004
Димитър Борисов Тачев 131/18.02.2004
Дамян Георгиев Войков 132/18.02.2004
Огнян Цветанов Стоянелов 133/18.02.2004
Катя Стоянчова Алексиева 114/18.02.2004
   
   

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 05/01/11.