СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Изпитен ред

Всеки кандидат, който бъде  хванат в опит за измама през време на изпитите и кражба на части от технически средства и изпитни материали , грубо наруши правилата за безопасност  и продължава след забележка от екзаминатора да нарушава изпитния ред, се отстранява незабавно от изпита и това се отразява в изпитния доклад, който се прилага към личното досие на кандидата.

Кандидати  в пияно състояние или употребили наркотици не се допускат до изпит  или ако това се случило през време на изпит се отстраняват от изпит  и това се отразява в изпитния доклад, който се прилага към личното досие на кандидата.

Решение за санкции по документираните случаи се налагат от Ръководителя на Центъра съгласно Правилника за вътрешния ред:

1.Отстраняване от изпит с или без уведомяване на работодателя за случая и допускане на изпит след определен период от време:

- при опит за измама или кражба на части от технически средства и материали за изпит –след една година;

- при съзнателно нарушаване на правилата за безопасност и вътрешния ред – след шест месеца;

- при явяване в пиано състояние и при употреба на наркотично вещество – след три месеца;

- при нарушение на изпитния ред – след един месец.

2.Търсене на съдебна отговорност.

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011©

Last updated: 05/01/11.