СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

horizontal rule

Up

Стандарти по сертификация на персонала по КБР/

Standards for certification of NDT Personnel

ISO EN 9712:2012-Non-destructive testing- Qualification and certification of NDT Personnel (English variant)
ISO EN 9712:2012-Non-destructive testing- Qualification and certification of NDT Personnel (Russian variant)
EN 4179:2009-Aerospace series- Qualification and approval of personnel for non-destructive testing (English variant)

Приложения

Док.03"Изисквания към кандидата"
Документи за кандидатстване за сертификация БДС EN ISO 9712:2022
  • ФС.03 Заявление за сертификация
  • ФС.04 Служебна бележка (удостоверение) за доказване производствения опит на кандидата
  • ФС.06 Декларация за приемане на правилата за сертифициране
  • ДС.17 NDT Морален кодекс на българските дефектоскописти
ФС-30 Заявка за ползване на собствена апаратура
ФС-20 Заявление за ползване на кредитна точкова система БДС EN ISO 9712:2022 Ниво 1
ФС-20 Заявление за ползване на кредитна точкова система БДС EN ISO 9712:2022 Ниво 2
ФС-20 Заявление за ползване на кредитна точкова система БДС EN ISO 9712:2022 Ниво 3
ФС-35 Заповед за признаване на сертификат от работодател БДС EN ISO 9712:2022
ФС-36 Договор за сертификация БДС EN ISO 9712:2022
ПУ-03 Управление на възраженията и жалбите БДС EN ISO 9712:2022
Удостоверение за зрение

Application

Application for certification EN ISO 9712:2022
  • ФС.03 Application for certification
  • ФС.04 Official note (certificate) for proving the production experience
  • ФС.06 Declaration of agreement with the certification rules
  • ДС.17 Ethics code of the NDT personnel
Order for certificate recognition from employer
Vision requirements
Declaration of agreement with the certification rules - EN4179
Prove docs for practical experience in accordance with EN4179 (aviation)

horizontal rule

За нас | Политики | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2020

Last updated: 20/06/14.