СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

Стандарти по сертификация на персонала по КБР/

Standards for certification of NDT Personnel

ISO EN 9712:2012-Non-destructive testing- Qualification and certification of NDT Personnel (English variant)
ISO EN 9712:2012-Non-destructive testing- Qualification and certification of NDT Personnel (Russian variant)
EN 4179:2009-Aerospace series- Qualification and approval of personnel for non-destructive testing (English variant)
     

Приложения

Док.03"Изисквания към кандидата"
Заявление за сертифициране и ползване на собствена апаратура
Заявление за сертифициране (приложение 1)
Удостоверение за зрение
Декларация за приемане правилата за сертифициране
Морален кодекс
Споразумение за използване на сертификат
Договор за сертификация
Процедура за управление на възраженията и жалбите
Документ за доказване на производствения опит на кандидат
Документ за доказване на производствения опит на кандидат-авиация
Заповед за признаване на сертификат от работодател
Заявка за ползване на кредитната точкова система
     

Application

 Application for certification
 Vision requirements
 Declaration of agreement with the certification rules- ISO9712
 Declaration of agreement with the certification rules- EN4179
 Ethic code
 Prove docs for practical experience in accordance with ISO9712
 Prove docs for practical experience in accordance with EN4179 (aviation)
    Order for certificate recognition from employer  
     

horizontal rule

За нас | Политики | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

 

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2020

Last updated: 20/06/14.