СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

За контакти

Адрес:София, 1113, ул.Акад. Г.Бончев бл.4, Институт по Механика- БАН, офис 502

тел/факс: 02-9797120

WEB страница: www.ndt-bg-cert.org

e-mail: info@ndt-bg-cert.org

 

Ръководител на СЦП по КБР:                            

ст.н.с. д-р инж Александър Скордев, офис 502

тел/факс: 02-9797120

GSM: 0887962392

 

зам. Ръководител СЦП, Отговорник по качеството и Ръководител на квалификационен център:

маг.инж Йордан Мирчев, офис 502, каб. 114

тел: 02-9797120, 02-9796414

GSM: 0889998942

 

Ръководител Изпитен център:

маг.инж Александър Алексиев, офис 111

тел: 02-9797120

GSM: 0886621210

 

horizontal rule

За нас | Политика по качеството | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2011

Last updated: 05/01/11.