СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЕРСОНАЛА ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ/

 

CERTIFICATION BODY FOR NDT PERSONNEL

 

A SUBSIDIARY OF BULGARIAN SOCIETY FOR NDT

 

horizontal rule

Up

 

 СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ЛИЦА, /

LIST OF CERTIFICATED PERSONNEL,

 

 

съгласно сертификационната схема на БДС EN ISO 9712/

according to certification scheme BDS EN ISO 9712

(в обхвата на акредитация от 29.03.2013/ in scope of accreditation from 29.03.2013)

от дата 29.03.2013 до дата 18.03.2020 г. /

from 29.03.2013 to18.03.2020

 

Актуален регистър на сертифициран персонал, съгласно БДС EN ISO 9712 към дата 18.03.2020/

Actual register of certification personnel, according to BDS EN ISO 9712 update to 18.03.2020

 

съгласно сертификационната схема на БДС EN 4179/

according to certification scheme EN 4179

 към дата 24.10.2018/ update to 24.10.2018

 

Актуален регистър на сертифициран персонал, съгласно БДС EN 4179 към дата 20.02.2017/

Actual register of certification personnel, according to BDS EN 4179 update to 20.02.2017

 

съгласно сертификационната схема на БДС EN 473/

according to certification scheme BDS EN 473

от 08.02.2011 до 01.10.2012 г. / from 08.02.20111 to 01.10.2012

Регистър на сертифициран персонал, съгласно сертификационната схема БДС EN 473 от 08.02.2011 до 01.10.2012/

Register of certification personnel according to certification scheme EN 473 from 08.02.2011 to 01.10.2012

 

 

 

АРХИВ НА СПИСЪЦИ НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЛИЦА, /

ARCHIVE LIST WITH CERTIFICATED PERSONNEL,

 

СЪГЛАСНО СЕРТИФИКАЦИОНАТА СХЕМА НА БДС EN 473, /

ACCORDING TO CERTIFICATION SCHEME BDS EN 473,

от 05.10.2000 г. до 05.01.2011 / from 05.10.2000 to 05.01.2011

Архив на сертифициран персонал, съгласно сертификационната схема БДС EN 473 от 05.10.2000 до 05.01.2011/

Archive of certification personnel according to certification scheme EN 473 from 05.10.2000 till 05.01.2011

 

съгласно сертификационната схема на ISO 9712/

according to certification scheme ISO 9712

 (извън обхвата на акредитация/ out of accreditation scope )

до дата 01.10.2012 г. / to date 01/10/2012

Регистър на сертифициран персонал към дата 01.10.2012/

Register of certification personnel until 01.10.2012

 

съгласно сертификационната схема на ISO 20807/

according to certification scheme ISO 20807

 (извън обхвата на акредитация, out of accreditation scope)

към дата 08.12.2010/ to date 08.12.2010

No

Име, фамилия

Ниво

No на сертификата

Метод

Валиден до

1

Цветозар Стоянов Младенов

второ

162-1/ 19.12.2006

UT

изпитване на дебелини

12.2011

2

Ангел Михайлов Праматаров

второ

080-2/ 21.03.2008

UT

изпитване на дебелини

06.2013

3

Маргарит Стоянов Димитров

второ

189-2/ 08.04.2008

UT

изпитване на дебелини

04.2013

horizontal rule

За нас | Политики | Обхват на сертификация | Клиенти | Схемен Комитет | Публикации | Новини | F.A.Q. | Cert.Personnel/Сертифицирани лица | Отменени сертификати | График на изпитите | Aplication/Приложения | За контакти

 

Сертификационен Център за Персонал по Контрол без Разрушаване към Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия 1996-2018©

Last updated: 24/10/18.